De voorwaarden
Onze voorwaarden:
 1. U bent bereid een gratis aangeleverd boek of e-boek te lezen en te beoordelen in een review van minimaal 70 woorden. Er geldt geen maximum voor het aantal woorden.
 2. U bent volledig vrij uw mening te geven, maar doe dat wel s.v.p. met respect voor de schrijver. Dus geen racistische teksten of grof taalgebruik.
 3. U kunt niet zelf een keuze voor een titel maken.
 4. Wij sturen u alleen titels toe in de door uzelf aangegeven favoriete genres.
 5. Vooraf zullen wij eerst informeren of u er de tijd en de belangstelling voor heeft.
 6. Wij zullen u vooraf niet melden om welke titel het gaat, doch uitsluitend een omschrijving van het boek geven.
 7. U ontvangt maximaal 5 links van Bol.com, AKO, Bruna e.d. waar u dezelfde review per titel plaatst bij de titelgegevens van het door u gelezen boek of e-boek. Deze links krijgt u per e-mail van Boekreviewers.nl aangeleverd.
 8. Binnen drie weken na ontvangst plaatst u de reviews.
 9. U mag het boek of e-boek behouden, doch uitsluitend voor eigen gebruik.
 10. Het is niet toegestaan het ontvangen (e)boek te verkopen.
 11. Indien er naar aanleiding van de toezending geen reviews volgen binnen onze voorwaarden, ontvangt u van ons, de schrijver of de uitgever een factuur inclusief verzendkosten voor het ontvangen (e)boek.
 12. Indien het u onverhoopt niet lukt om een titel binnen drie weken te lezen en te beoordelen, dan dient u dit ons te melden, en zullen wij in overleg met u de termijn verlengen.
 13. Het staat de Boekreviewers, schrijvers en uitgevers vrij om uw beoordeling elders te gebruiken. Hiervoor gelden geen extra vergoedingen. Door deelname staat u het copyright af aan de betreffende schrijver/uitgever.
 14. Zodra u de reviews heeft geplaatst, geeft u dat ons per e-mail aan.
 15. Opzegging van deelname aan Boekreviewers.nl kan altijd en per direct, tenzij u een boek of e-boek ter beoordeling onder uw hoede heeft.
 16. Voor luisterboeken geldt dat het uitsluitend om de digitale vorm gaat in MP3-bestanden.
 17. Binnen 30 dagen na het plaatsen van de review op de aangegeven links ontvangt u de leesvergoeding op uw bankrekening. U kunt er ook voor kiezen uw leesvergoeding aan Villa Pardoes te schenken of te sparen voor een boekenbon. Boekreviewers zorgt er dan voor dat uw gift bij Villa Pardoes terecht komt. Voor info over dit goede doel zie: http://www.villapardoes.nl
Door deelname verklaart u zich akkoord met de bovenstaande voorwaarden.Tip: Van u wordt geen literair doorvlochten mening verwacht. Beschrijf uit uw hart wat u van het boek of (e)boek vond, puur en naturel. Meer verlangen wij niet van u.

Wij wensen u

VEEL LEESPLEZIER!
 
Boekreviewers.nl is onderdeel van ClusterEffect.

 
Bent u schrijver of uitgever, en heeft u belangstelling voor de service van Boekreviewers.nl?
Zie: http://www.clustereffect.nl/index.php?P=pagina&naam=Promotie